Արամ Շահինյան


Խմբի Գիտական Ղեկավար, ֆ.մ.գ.դ., ք.գ.դ, պրոֆեսոր

Գիտական հետաքրքրություններ:
Պոլիմերիզացման պրոցեսների վիճակագրություն, Կոլոիդ համակարգեր,

Կենսաբանական թաղանթների մոդելներ 

Գրել նամակ

Արմեն Պողոսյան

Խմբի Ղեկավար, ֆ.մ.գ.դ. դոցենտ

Գիտական հետաքրքրություններ:
Մակերևութային ակտիվ նյութեր,Մոլեկուլային դինամիկա, Կենսաբանական թաղանթներ

Գրել նամակ

       
Գրիգոր Եղիազարյան


Ծրագրային բաժնի ղեկավար, ֆ.մ.գ.թ.

Գիտական հետաքրքրություններ:
Ծրագրային փաթեթներ, Մոլեկուլային դինամիկա

Գրել նամակ

  Հրանտ Ղարաբեկյան


Ավագ գիտաշխատող, ֆ.մ.գ.թ.

Գիտական հետաքրքրություններ:
Էրիտրոցիտային թաղանթներ, Մոլեկուլային դինամիկա

Գրել նամակ

       
Լևոն Արսենյան

 
Գիտաշխատող, ֆ.մ.գ.թ.

Գիտական հետաքրքրություններ:
Մակերևութային ակտիվ նյութեր, Մոլեկուլային դինամիկա, պոլիմերներ

Գրել նամակ

Պարույր Հակոբյան


Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

Գիտական հետաքրքրություններ:
Մոլեկուլային դինամիկա, կենսաբանական թաղանթներ, պոլիմերներ

Գրել նամակ

       
Սոնա Արամյան

Ասպիրանտ

Գրել նամակ

Նաիրա Գալստյան

Ասպիրանտ

Գրել նամակ

       
   Լիլիթ Անտոնյան

Գիտական Ղեկավարի օգնական

Գիտական հետաքրքրություններ:
Գրանուլային դինամիկա, Կենսաբանական համակարգեր

Գրել նամակ